dimarts, 24 de febrer de 2015

Vocabulari cinematogràfic


 
- Muntatge: és un procés on s'ordena i és dona forma narrativa al material fílmic que tenim.

Fases de muntatge:

1. Seleccionar les presses.

2. Decidir quan de temps ocuparà en el projecte final.

3. Ordenar el material.

4. Afegir el so.

- Encadenat: és un tipus de transició, que permet canviar la seqüència de manera encadenada.

- Pla: allò que capta l'objectiu de la càmera.

- Seqüència: Seguit d'escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa.

- Escena: Seguit de plans que formen part d'una mateixa acció o també ambient dins d'un espai i d'un temps concrets.

- Presa: és el tros de gravació des de que s'inicia amb la plaqueta fins que es para la càmera.

- Panoràmica: moviment de la càmera sobre el seu propi eix, no es desplaça.

- Tràvelling: es produeix quan la càmera és desplaça seguint l'acció del que s'està gravant.

 - Grua: és una màquina que permet desplaçar la càmera amb facilitat.

- Steadicam: objecte que porta el càmera a sobre perquè s'estabilitzi la imatge que està gravant.

- Moviola: va ser la primera màquina per a edició de pel·lícules en film, va ser inventada per Iwan.

- Flashback: es torna enrere en el temps, fa una visió del passat.

- Flashforwand: el contrari del flashback, és fa una visió del futur.

- Pla seqüència: filmació d'una seqüència sense interrupció.

- Continuitat o Raccord: Enllaçament d'un pla a un altre sense que es produeixi cap salt. N'hi ha per moviment, color, llum, contingut, so..., i fins i tot per combinació d'alguns d'aquests aspectes.

- Salt d'eix: Efecte òptic que es produeix quan es creuen els eixos d'acció i, per tant, es dóna una perspectiva falsa en la continuïtat dels plans correlatius.

- Tall: Unió d'un pla amb un altre, mitjançant l'enllaç directe sense que hi hagi cap altre pla intermig.

- Fosa: Pla que es va fent cada cop més fosc (o blanc o de color), fins que a la pantalla es fa el negre (el blanc o el color) total. N'hi ha de tancament i d'obertura.